Өндірістік оқу жұмыстары

Колледж оқушылардың 70% уақыты өндірісте өткізілуі  қарастырылған дуальды оқыту негізіне қатысады.

Колледж студенттерінің өндірістік және технологиялық тәжірибелерін өткізу бағытында облыстық 30 кәсіпорынмен ынтымақтастық келісім- шарт жасалды. БҚО бойынша Ауыл шаруашылық  басқармасы, «БҚ ЭЖК»АҚ; «Орал Терминал»   ЖШС 2 жақты келісім – шартқа және «БҚ ЭЖК» АҚ; «Интергаз Орталық Азия» АҚ, «БҚО Білім Басқармасы» ММ және колледж; «Өрлеу ұлттық біліктілігін арттыру орталығы», БҚО педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты»АҚ, «БҚО Білім басқармасы» ММ және колледж арасында дуальдық оқыту бойынша бірлесіп қызмет ету туралы 3 жақты келісім-шартқа қол қойылды.

 Өндірістік тәжірибе келесідей кезеңдерден тұрады:

жұмысшы кәсібін алу тәжірибесі;

технологиялық тәжірибе;

дипломалды тәжірибе;

Өндірістік тәжірибе төмендегідей нысанда жүргізіледі:

өндірістік оқыту сабақтары;

өндірістік қызмет;

тәжірибелік сабақтар және өндірістік қызмет;

студенттердің тәжірибелік жұмыстарға қатысуы.

Тәжірбие базалары:

АҚ «Зап.Каз.РЭК»,УМГ «Уральск»,

ЖШС «Алау»,ЖШС«Орал-Терминал»,   ЖШС«Экспо-Строй», ЖШС «Айдана»,

АҚ «ТрансГазАймак».